Haftalık C++ – 4 Yapısal Bağlama (“Structured Binding”)

Merhabalar arkadaşlar, yeni bir haftalık C++ yazısı ile birlikteyiz. Bu yazımızda da modern C++ 17 ile birlikte gelen bir diğer kabiliyet olan “Structured Binding”‘e bakacağız. Ben yazımda buna kısaca “yapısal bağlama” diyeceğim.
Bu kabiliyet bize ne kazandırıyor? Kısaca bu kabiliyet ile birlikte birden fazla değişkenin tek bir ifade ile “tuple”/”pair” ya da benzeri yapıları kullanarak ilklendirebileceğiz, daha önce std::tuple ve benzeri yapılarla dolaylı yoldan sağlanan çoklu değer dönme kabiliyetini de artık kullanabileceğiz. Bu kabiliyetin arkasında yatan motivasyonun detayları için kaynaklar kısmında verdiğim standart dokümanına bir göz atmanızda fayda var.
Buna benzer kabiliyetleri başka diller açıp atama (“unpacking“), çoklu atama (“multiple assignment“) isimleri ile sunuyorlar. Ör. Pyhton da (x, y) = 10, 20 diyerekten tek bir satırda ilgili değişkenleri atayabiliyorsunuz.
İşte bu kabiliyet artık C++ ile de sunuluyor.
Yazımda detaylı olarak bu kabiliyeti tek tek anlatmaktansa genel yapısından bahsedip daha önceki yazılarımda olduğu gibi çeşitli örnekler üzerinden giderek sizlere aktarmayı planlıyorum.

Genel yapı

Yapısal bağlama genel olarak aşağıdaki format ile özetlenebilir:
auto [element1, element2, ….] = { pair, tuple, struct ya da dizi tanımlamaları }

Dikkat edilecek hususlar:

  • “element1, …, ” ‘de virgül ile ayrılan elemanların adeti ile atama operatörü sağındaki elemanların sayısı aynı olmalıdır,
  • Atama operatörünün sağında ise aşağıdakilerden birisi olabilir:
    • std:: pair ya da std::tuple
    • bir struct nesnesi. Struct nesnesi içerisindeki üyelerin hiçbirisi statik olmamalı. Bunların tanımlanma sırasına göre atama operatörünün solundaki elemanlar doldurulacak
  • Sabit boyutlu dizi
  • Yukarıdaki durumlardan birisi sağlanmadığı durumda derleme hatası ile karşılaşırsınız
  • Bu arada atamalar sırasında gereksiz kopyalamaları önlemek adına olabildiğince atama operatörünün solunda referans tiplerini kullanmaya özen göstermekte fayda var
  • Operatörün solunda auto, auto&, const auto, const auto& ve auto&& kullanımları mümkün.

std::tuple ile kullanımı

Yapısal bağlama’nın ilk kullanım örneği tuple‘lar ile alaklı olacak. Özellikle “pair” (bayadır mevcut) ya da “tuple” (C++ 11 ile birlikte geldi) benzeri yapılar ile uğraşıyor iseniz bunların barındırdığı değerlere erişme ihtiyacı duymuşsunuzdur. std::pair aslında map konteynerinin temel taşı diyebiliriz. Std::tuple da std::pair‘in aslında bir anlamda genelleştirilmiş hali. Normal şartlarda tuple ile ifade edilen bir değişkene ilişkin elemanları farklı değişkenlere atamak (ya da açıp kullanmak) için önceden takip edilen yöntem std::tie() metoduydu. Yeni gelen bu kabiliyet ile birlikte “auto [var1, var2, …] = tuple;” kullanımı ile bu değişkenlere erişim sağlanıyor. Hemen buna ilişkin bir kullanıma bakalım:

tuple kullanımındaki bir diğer sıkıntı ise std::tie() ile tuple‘daki elemanların referansını almak mümkün değil idi. Bunun için tek yol “std::get<2>(employee)” metodu. Yeni mekanizma ile artık bu da mümkün:

Buradaki kullanımların benzeri std::pair ve std::array için de geçerlidir.

struct ile kullanımı

std::tuple‘a benzer şekilde struct nesnelerinin de her bir elemanına bu mekanizma ile tek bir seferde ulaşabiliyoruz.

Bu kullanımların benzer şekilde struct dönen metotlarda da kullanabilirsiniz.

Diziler ile kullanımı

Yukarıda anlatılan kullanımlar ile birlikte yapısal bağlamaya geleneksel diziler ile de kullanabilirsiniz. Aşağıda bu kullanıma ilişki örneği görebilirsiniz.
Burada önemli olan ilgili dizinin boyutunun belli olması.

move semantiği ile kullanımı

Yapısal bağlama yukarıda bahsettiğim gibi move semantiği ile de kullanılabilmektedir. Aşağıda bu kullanıma ilişkin örnek kodu görebilirsiniz:

std::map konteyneri ile kullanımı

Bu mekanizmanın bir diğer kullanımı ise std::map konteynerinin elemanlarının üzerinde gezinme.

Kaynaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.