(Turkish) Haftalık C++ 32 – Kullanıcı Tanımlı Dönüştürme Fonksiyonları (“User-defined Conversion Functions)

) C++ 11 ile gelen bir diğer yapıcı mekanizmalara değinmiştik. Bu mekanizmaların hepsi bir şekilde yanlışlıkla yapılan bu tarz hataları derleyici hatası olarak kullanıcıya sunup, bunları belirgin hale getirmek. Bunların yanında elbette static_cast, dynamic_cast, reinterpret_cast ve const_cast araçlarını da kullanabilirsiniz. Evet sözü daha fazla uzatmadan kullanıcı-tanım dönüşüm tanımlamasına gelelim. Aslına bakarsanız bu kabiliyet daha C++… Continue reading