(Turkish) SOLID 2 – Açık/Kapalı Prensibi

Bu yazımızın konusu Açık/Kapalı Prensibi (“Open-Closed Principle”- OCP). Öncelikle sizlere bu prensibe ilişkin kısaca bilgi vermeye çalışacağım, daha sonra da örnek bir kod parçası üzerinden bunu nasıl uygulayabileceğimize birlikte bakacağız. Açık/Kapalı Prensibi (Open/Closed Principle) Prensibinin amacını tek cümle ile aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:  “Yazılım birimleri (ki bunlar sınıflar, modüller veya fonksiyonlar olabilir) genişlemeye açık ama modifikasyona kapalı… Continue reading